Mapa strony Mapa serwisu
FAP Youtube Język: Polski Angielski Niemiecki

Kim jesteśmy

Federacja Arborystów Polskich to organizacja pozarządowa, która powstała w 2007 roku (zebranie założycielskie 24.11.2007) we Wrocławiu z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym.

 

Prawdziwym przyjacielem jest ten, z którym człowiek zwiąże się liną. 

Antoine de Saint-Exupéry

Sprawozdanie z Walnego Zebrania


19.10.2013

W dn. 5 października 2013 r. w Świerklańcu odbyło się Walne Zebranie Członków Federacji Arborystów Polskich. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z prac Zarządu dotyczące działalności Federacji i realizacji zadań w 2013, sprawozdanie finansowe za rok 2012 i 2013 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wszystkie sprawozdania zostały zaakceptowane jednogłośnie przez obecnych na zebraniu członków.

  

 

W trakcie zebrania omówione zostały kwestie dotyczące organizacji Mistrzostw Polski i Europy oraz powołania Komisji Organizacyjnej. W obszernej relacji z Mistrzostw Europy 2013, znalazło się również miejsce na gratulacje dla Tomasza Franikowskiego za zajęcie I miejsca w Footlocku i Speedclimbie. Poruszono również temat dwóch spotkań Zarządu Federacji, które odbyły się w Szwajcarii. Podczas pierwszego spotkania członkowie ISA przedstawili przebieg wcześniejszych debat na temat możliwości zorganizowania Mistrzostw Europy w Polsce. Komisja ds. Organizacji Mistrzostw Europy zaakceptowała Polskę, jako lokalizację Mistrzostw Europy. Miejscem przyszłych Mistrzostw Europy we Wspinaczce Drzewnej 2014 r. w Polsce został wybrany Świerklaniec.

Drugie spotkanie dotyczyło współpracy ze sobą wszystkich europejskich “komponentów” ISA, czyli tzw. „chapterów” oraz organizacji zrzeszonych (np. FAP) w celu opracowania systemu pozwalającego w przyszłości przedstawiać jednolite , europejskie stanowisko w kwestiach kwalifikacji, szkoleń i współpracy z amerykańską częścią Międzynarodowego Stowarzyszenia Arborystyki (ISA).

W dalszej części zebrania została ustalona wysokość składki członkowskiej oraz termin jej wpłacania. Do Federacji przyjęto 2 nowych członków. Nie byli oni obecni na Walnym Zebraniu, dlatego podjęto dyskusję nad koniecznością obecności kandydatów przy wprowadzaniu ich jako nowych członków.

Do prowadzenia biura powołane zostały dwie osoby, których zadaniem będzie kontrola nad przepływem informacji między wszystkimi członkami Federacji.

Podjęty został temat Uchwały Zarządu z dnia 15.04.2011 r. w sprawie powołania Instruktorów FAP. Po dyskusji i głosowaniu uchwała została uchylona. Powołano nową grupę inicjatywną, której zadaniem jest ustalenie w terminie do 31 stycznia 2014 r. zasad i programu powoływania Instruktorów FAP.

W dyskusjach i wolnych wnioskach zrelacjonowano pobyt członków na 3 dniowych Targach Leśnych w Rogowie oraz poruszono temat nieprawidłowej pielęgnacji wykonanej przez dwóch naszych członków.

Termin następnego Walnego Zebrania Członków Federacji Arborystów Polskich ustalono na styczeń 2014.

 
 
 
 

Sponsorzy i Partnerzy

© Copyrights