Mapa strony Mapa serwisu
FAP Youtube Język: Polski Angielski Niemiecki

Kim jesteśmy

Federacja Arborystów Polskich to organizacja pozarządowa, która powstała w 2007 roku (zebranie założycielskie 24.11.2007) we Wrocławiu z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym.

 

Prawdziwym przyjacielem jest ten, z którym człowiek zwiąże się liną. 

Antoine de Saint-Exupéry

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE pt.: INNOWACJE DLA DRZEW, 20 MARCA NADARZYN 2020 r., IV EDYCJA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW GREEN DAYS

W imieniu Federacji Arborystów Polski zapraszam serdecznie na organizowane przez nasze Stowarzyszenie, certyfikowane szkolenie, które uzyskało certyfikację ISA 

( certyfikacja puntkowa ISA obejmuje: Practice: 1.5, Management: 3.5, Climber Specialist: 3, Certified Arborist: 5, Utility Specialist: 2.25, Municipal Specialist: 5, Aerial Lift: 3 )

pt.:

 

INNOWACJE DLA DRZEW,

 

które odbędzie się dnia 20 marca 2020 r., w ramach IV edycji Międzynarodowych Dni Zieleni GREEN DAYS, na terenie obiektu Ptak Warsaw Expo, hala C.

Szkolenie zaplanowane jest od godziny 9 do godziny 16.

 • wykład 1                                                                        od godz.  9,00     do 9,45
 • przerwa kawowa*                                                        od godz.  9,45    do 10,00
 • wykład 2                                                                        od godz. 10,00   do 10,45
 • przerwa kawowa*                                                        od godz. 10,45   do 11,00
 • wykład 3                                                                        od godz. 11,00   do 11,45
 • przerwa kawowa*                                                        od godz. 11,45   do 12,00
 • wykład 4                                                                        od godz. 12,00   do 12,45
 • przerwa kawowa*                                                         od godz. 12,45   do 13,30
 • wykład 5                                                                         od godz. 13,30   do 15,30
 • zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów     od godz. 15,30   do 16,00

 

*Przerwa kawowa w przypadku licznych pytań do wykładowców zostanie anulowana.

 

W toku szkolenia zastanie przedstawiona tematyka:

 • OCHRONA ODGROMOWA DRZEW,
 • INNOWACJE W SPECJALISTYCZNYCH ARBORYSTYCZNYCH SYSTEMACH ANTYKOMPRESYJNYCH, CHRONIĄCYCH KORZENIE DRZEW NA OBSZARACH ANTROPOGENICZNYCH,
 • ZABEZPIECZENIA KORON DRZEW REWOLUCJAEWOLUCJAINNOWACJE
 • PODEST w OCHRONIE SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA,
 • PROPOZYCJA UJEDNOLICENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRAWIDŁOWOŚCI INWENTARYZOWANIA DRZEW i/lub KRZEWÓW.

 

Wykłady zostaną przeprowadzone przez:


1. dr hab. inż. Przemysława Bąbelewskiego prof. U.P. w Wr.

Pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, specjalista w dziedzinie dendrologii, roślin ozdobnych i kształtowania terenów zieleni oraz zadrzewień miejskich


2. Rafała Cegielskiego

Przedstawiciela firmy GEFA Produkte Fabritz GmbH z Krefeld, Niemcy – będącej członkiem wspierającym Federacji Arborystów Polskich i Niemieckich BGL oraz FL. Konsultanta dla klientów z terenu Polski; zajmującego się od prawie 30 lat tematyką sadzenia, pielęgnacji i ochrony drzew na terenach zurbanizowanych; z wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem technicznym, implementacji projektów, oraz po wewnętrznych szkoleniach w firmie.


3. dr inż. Marcina Kolasińskiego

Pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Przewodniczącego Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego; specjalisty w dziedzinie dendrologii i szkółkarstwa.


4. mgr inż. Urszulę Kokosińską

Pracownika KEZO Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk, specjalisty ds. weryfikacji nowoczesnych technologii, koordynatora projektów badawczo-rozwojowych.


5. Łukasza Komosińskigo,

Właściciela firmy TIMBERLINE – wieloletniego wykonawcy konstrukcji podestów i tarasów kompozytowych, specjalisty w dziedzinie dendrologii i szkółkarstwa.


6. dr inż. Sylwestra Kozerę

Członka Fundacji KEZO przy Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk, eksperta od Systemów Odgromowych z Wczesną Emisją Lidera (ESE), koordynatora Projektu “Bezpieczne Strefy”.


7. mgr inż. arch. kraj. Aleksandera Lecha

Doradcę Techniczno-handlowego Green City Life Sp. z o.o., wyłącznego dystrybutora GreenBlue Urban (dawne GreenLeaf) na obszarze Polski, członka wspierającego Federacji  Arborystów Polskich


8. mgr inż. Tadeusza Miczela

Prezesa Zarządu - LCS Lightning Control Systems Sp. z o.o.


9. Jaremę Andrzeja Rabińskiego

wpisanego na listy: BIEGŁYCH SĄDOWYCH PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W W-WIE, w  zakresie  ochrony  środowiska /Kd. 91-92, 93-97, 98-02/, RZECZOZNAWCÓW   N.O.T. - S.I.T.O.   NR  , 847 w specjalności ochrona środowiska, RZECZOZNAWCÓW   N.O.T. - S.I.T.M.B.   NR  1105 w specjalności ochrona środowiska w toku realizacji inwestycji budowlanych.


10. dr Piotra Redę

Kierownika ds. naukowych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalisty w dziedzinie dendrologii, roślin ozdobnych i kształtowania terenów zieleni oraz zadrzewień miejskich; Prezesa Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, współzałożyciela Federacji Arborystów Polskich.


11. dr inż. Edytę Rosłon-Szeryńską

Pracownika naukowego S.G.G.W. w Warszawie, specjalisty w dziedzinie dendrologii, arborystyki oraz nauk rolniczych w specjalności architektura krajobrazu.


12. dr hab. inż. Ewę Zaraś-Januszkiewicz

Pracownika naukowego S.G.G.W. w Warszawie, dendrologa, specjalisty w spec. Kształtowanie Terenów Zieleni.

 

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne, zapisanie na listę szkoleniową następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i odesłaniu go na adres biura: biuro@fap-arbor.pl, w terminie do 10 marca 2020r., gdzie w odpowiedzi dostaną Państwo informację potwierdzającą uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń.  

Bezpłatne CERTYFIKATY uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu otrzymają:

 • Federacji Arborystów Polskich
 • Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”-NOT.

 

Pozostali uczestnicy po uiszczeniu opłaty w wysokości  100 zł, wpłaconej na konto Federacji Arborystów Polskich:

BGŻSA 36 2030 0045 1110 0000 0255 5310, do dnia 10 marca


Formularz zgłoszeniowy


Informacja na stronach Green Days

                                                                                              Z poważaniem


                                                                                      Katarzyna Rokita

                                                                       Prezes Federacji Arborystów Polskich


 Sponsorzy i Partnerzy

© Copyrights