Mapa strony Mapa serwisu
FAP Youtube Język: Polski Angielski Niemiecki

Kim jesteśmy

Federacja Arborystów Polskich to organizacja pozarządowa, która powstała w 2007 roku (zebranie założycielskie 24.11.2007) we Wrocławiu z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym.

 

Prawdziwym przyjacielem jest ten, z którym człowiek zwiąże się liną. 

Antoine de Saint-Exupéry

Konferencja Szkoleniowa Studentów Leśnictwa w dniu 6 - 7 czerwca 2019 r. na Wydziale Leśnym w Krakowie

     W dniach 6 - 7 czerwca 2019 roku grupa naszych członków i sympatyków jako przedstawiciele FAP przeprowadzili dwie prelekcje i pokaz arborystyczny na Konferencji Szkoleniowej Studentów Leśnictwa w Akademii Rolniczej w Krakowie.

 

     Pierwszego dnia tj. 6 czerwca na terenie Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego nasz członek, absolwent wyżej wymienionej uczelni Maciej Byrczek przeprowadził prelekcję pt.: "Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Aspekty techniczno – prawne", ze szczególnym naciskiem na „niuanse” Ustawy o Ochronie Przyrody - w części poświęconej ochronie drzew i krzewów. Przeprowadzona część szkoleniowo-terenowa dotyczyła tematyki diagnozowania niebezpiecznych rozwidleń pni i możliwości działań zapobiegających rozłamaniom, w tym zabezpieczaniu drzew przy użyciu bezinwazyjnych technik wiązań linowych i pasowych.

Studenci mieli okazję zobaczyć systemy linowe i pasowe większości producentów dostępnych na polskim rynku. Następnie odbył się Pokaz Arborystyczny o tematyce: „ Symulacja Pracy w Koronie” 

W pokazie Arbo brali udział jako osoba komentująca działania Arborystów Maciej Byrczek, wspinacze – arboryści : Artur Szczudło, Przemysław Bieniarz, Piotr Duszkiewicz ( nasz symatyk ;-) – jeszcze nie nasz członek).

 

     Następnego dnia tj. 7 czerwca nasza członkini Agnieszka Mydłowska również absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie, jak również wieloletni pracownik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa - przeprowadziła prelekcję „Zarządzanie formami ochrony przyrody w gminie na przykładzie ochrony pomnikowej drzew w Krakowie”

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem czego wymownym wyrazem były liczne pytania oraz gromka dyskusja, ponieważ odbiegał od tematów konwencjonalnych z zakresu typowej gospodarki leśnej, miał na celu promowanie zawodu leśnika w tzw. Urban Forestry. Zostały omówione najważniejsze przepisy dotyczące ochrony pomnikowej, procedura ustanawiania pomników przyrody, ale najistotniejszym elementem wykładu było zarządzanie istniejącymi drzewiastymi pomnikami przyrody - w tym przede wszystkim podkreślono znaczenie prawidłowej pielęgnacji drzew sędziwych promowanej od lat przez Federacje Arborystów Polskich wg aktualnej wiedzy z zakresu dendrologii i arborystyki  traktującej priorytetowo ochronę siedlisk przyrodniczych. Działania pielęgnacyjne i edukacyjne jako element zarządzania formami ochrony przyrody omówiono na przykładzie prac wykonanych na terenie Krakowa przez członków FAP wskazując na misję organizacji i jej profesjonalizm.

     Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i promowanie naszych federacyjnych celów ;-)

                                                                                              Sponsorzy i Partnerzy

© Copyrights