Mapa strony Mapa serwisu
FAP Youtube Język: Polski Angielski Niemiecki

Kim jesteśmy

Federacja Arborystów Polskich to organizacja pozarządowa, która powstała w 2007 roku (zebranie założycielskie 24.11.2007) we Wrocławiu z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym.

 

Prawdziwym przyjacielem jest ten, z którym człowiek zwiąże się liną. 

Antoine de Saint-Exupéry

Sprawozdanie z Walnego Zebrania

Dnia 15 lutego  2014 r. w Grodzisku Mazowieckim odbyło się Walne Zebranie Członków Federacji Arborystów Polskich.

            Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z prac Zarządu dotyczących działalności Federacji i realizacji zadań  w 2013 r., plan działania na 2014 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2013 r.

Omówione zostały kwestie dotyczące Mistrzostw Polski (7-8 czerwiec, Gliwice) i Mistrzostw Europy (29-31 sierpień, Świerklaniec). Powołano Komisję Organizacyjną ds. Mistrzostw Polski, w której skład wchodzą: Przewodniczący Komisji - W. Grygierczyk, Sędzia Główny - M. Leszczyński, Główny Sędzia Techniczny – M. Motas. Zaproponowano indywidualne przyznanie zadań organizacyjnych do konkurencji mistrzowskich: Aerial rescue (ratownictwo) – T. Chomicki FAP, Trowline (instalacja liny) – W. Niebylski FAP, Speed climb (wspinaczka na czas) – K. Snuszka, Work climb (praca w koronie) – M. Adamus FAP i M. Jaszczyk , Footlock  (wspinaczka po linie) – M. Leszczyński FAP; oraz powołano wstępnie grupę punktującą: Annę Gałecką – Drozda i Laurę Wawerczak - Bojsza. Osobą do kontaktu w sprawach poszczególnych konkurencji jest M. Leszczyński.

            W związku z Mistrzostwami Europy omówiono kwestię zawiązania Komisji ds. Mistrzostw Europy, podpisania umowy z ISĄ, spotkania członków ISA w Świerklańcu. Zaproponowano również wprowadzenie konkurencji „head to head”, kącika zabaw dla dzieci oraz zorganizowania konferencji.

            W trakcie obrad zatwierdzono regulamin z korzystania LOGO FAP oraz podjęto dyskusję na temat realizacji zobowiązań i uzgodnień podjętych  na Walnym Zebraniu w dn. 05.10. 2013 r. W związku z tym, z dniem 30 stycznia 2014 r. w powodu niedotrzymania terminu, grupa inicjatywna ds. opracowania zasad i programu powoływania Instruktorów FAP została rozwiązana. Dwie osoby chętne tj. M. Tupalski, P. Gromek podjęły się stworzenia nowych podstaw Regulaminu Powoływania Szkoleniowców z ramienia FAP. Niestety zobowiązania w sprawie prudnickiej nie zostały zrealizowane, pomimo zapewnień 2 członków odpowiedzialnych za nieprawidłowe cięcia drzew. Członkowie nie stawili się na zebranie. W konsekwencji zgłoszony został wniosek o wykluczenie członków z FAP.

            Ponadto przyjęto rezygnację 2 członków oraz wykluczono 3 za niepłacenie składek członkowskich .    

            Do naszego grona zostały przyjęte 2 nowe osoby: Piotr Drozda oraz Jarema A. Rabiński, których bardzo serdecznie witamy.Sponsorzy i Partnerzy

© Copyrights