Mapa strony Mapa serwisu
FAP Youtube Język: Polski Angielski Niemiecki

Kim jesteśmy

FAP to organizacja pozarządowa, która powstała w 2007 roku (zebranie założycielskie 24.11.2007) we Wrocławiu z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym.

 

Prawdziwym przyjacielem jest ten, z którym człowiek zwiąże się liną. 

Antoine de Saint-Exupéry

Warsztaty Nowe Kotlice 13-15 październik 2017 r.

KOMUNIKAT

 

Warsztaty Arborystyczne

Termin: 13-15 październik 2017 r.

Miejsce: „Dworek pod Lipą” w Nowych Kotlicach

 

Oficjalny harmonogram warsztatów arborystycznych:

 

12 październik – w godzinach wieczornych, rejestracja i zakwaterowanie uczestników.

13 październik – od godz. 8.00 do godzin wieczornych, praktyczne doskonalenie zawodowe w realizacji prac arborystycznych.

Zajęcia terenowe rozpocznie Katarzyna Rokita z Witosławem Grygierczykiem przypomnieniem zasad doboru, jakości, transportu i sadzenia drzew alejowych.

W programie:

a)    pielęgnacja koron drzew

b)    sadzenie drzew alejowych

c)    wieczorem ognisko integracyjne.

14 październik – od godz. 8.30/9.00 do ok. 11.00 – Walne Zebranie Członków Federacji Arborystów Polskich.

Po zakończeniu Walnego Zebrania rozpoczynamy program szkoleniowy. W programie przygotowane mamy następujące tematy prowadzone przez świetnych wykładowców i prelegentów:

  1. Katarzyna Rokita – (piątek) ocena materiału szkółkarskiego
  2. Michał Adamus - Kilka zdań o warsztatach zarządzania ISA 2017, z punktu widzenia uczestnika.
  3. Piotr Reda – Naturalne siedliska polskich drzew i krzewów.
  4. Edyta Rosłon-Szeryńska – Nakłady pracy w zakresie pielęgnacji drzew i podstawy do Specyfikacji Technicznej Warunków i Odbioru Robót.
  5. Marcin Leszczyński – Linowe i pasowe wiązania koron GEFA. Omówienie systemu. Wytrzymałość, certyfikacja, indykatory obciążeń.
  6. Marcin Leszczyński i Robert Kraszewski – część praktyczna - zaplot na linie arborystycznej o konstrukcji 16 -splotowej (konkretny model nie ustalony, ale dla przykładu seria Yale XTC, Skylotec Explorer, Samson Arbormaster, Taufelberger Safety Blue)

15 październik – ewentualne kończenie prac terenowych i w godzinach południowych zakończenie warsztatów

 

Zastrzegamy sobie prawo (z uwagi na pogodę) korekty kolejności w realizacji harmonogramu.

Przypominamy, że zgłoszenie się na warsztaty należy przesłać najpóźniej do dnia 6 października pod adres biuro@fap-arbor.pl Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc noclegowych (28), o zarejestrowaniu na liście uczestników mających zapewniony nocleg, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo będą mieli wykładowcy, członkowie FAP oraz wspinacze deklarujący pracę w koronach drzew.

Osoby, które nie zostaną zarejestrowane do możliwości korzystania z noclegu na miejscu, a chcące uczestniczyć w warsztatach, będą musiały zarezerwować sobie noclegi w innych okolicznych obiektach lub nocować na karimatach.

UWAGA: Osoby niebędące członkami FAP, biorący udział w warsztatach będą zobowiązane do uiszczenia opłaty za nocleg (50 zł/dobę) i wyżywienie (50 zł/ dzień). Z opłaty tej zwolnione będą osoby wykonujące prace w koronach drzew lub sadzenia drzew.

Wszyscy uczestnicy warsztatów proszeni są o przywiezienie:

-  Wspinacze - sprzętu wspinaczkowego i pił (ręcznych i kilka spalinowych)

-  Pozostali – sztychówki i sprzętu ochrony osobistej (kaski, okulary, rękawice itp.)

-  Dobrej energii i humoru.

 

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Zgłoszenie na warsztaty

 

Z upoważnienia Zarządu

Witosław Grygierczyk

Jak dojechać ?Sponsorzy i Partnerzy

© Copyrights