Mapa strony Mapa serwisu
FAP Youtube Język: Polski Angielski Niemiecki

Kim jesteśmy

Federacja Arborystów Polskich to organizacja pozarządowa, która powstała w 2007 roku (zebranie założycielskie 24.11.2007) we Wrocławiu z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym.

 

Prawdziwym przyjacielem jest ten, z którym człowiek zwiąże się liną. 

Antoine de Saint-Exupéry

WARSZTATY SZKOLENIOWE ”Profesjonaliści dla drzew” 19.10.2018 r.

Federacja Arborystów Polskich i Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew – NOT niniejszym informują o organizowanych Warsztatach Szkoleniowych: PROFESJONALIŚCI DLA DRZEW. 

 

 

19 PAŹDZIERNIKA  2018r. WARSZAWA

 

Warszawski Dom Technika  ul. Czackiego 3/5  Sala „C” V piętro   godz. 10.00- 16.00

 

Szkolenie przeznaczone jest dla wykonawców zajmujących się pielęgnacją drzew i krzewów na terenach zurbanizowanych oraz dla pracowników administracji publicznej.

 

Podczas Warsztatów  zaprezentowany zostanie stan wiedzy na temat cięć i zabezpieczeń drzew w ujęciu historycznym, regulacje prawne w zakresie zarządzania drzewami i terenami  oraz przepisy BHP podczas  wycinka i pielęgnacji drzew na terenach zamieszkałych.

 

Konwencja warsztatów szkoleniowych umożliwi wyjaśnienie kwestii wątpliwych i spornych, poprzez  bezpośrednią dyskusję z prelegentami.

 

Pierwsza część warsztatów:


1 . Stan wiedzy na temat cięć i zabezpieczeń drzew w ujęciu historycznym w kontekście wiedzy z zakresu fitopatologii i fizjologii roślin -  

Prelegent: dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska pracownik naukowy SGGW w Warszawie.


2Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach zamieszkałych, przepisy i zasady bezpiecznego wykonywania robót

 

Druga część warsztatów:


3. Regulacje prawne w zakresie zarządzania drzewami i terenami zieleni – ustawa o ochronie przyrody (pielęgnacja drzew a okres ochronny ptaków), o lasach, drogach publicznych, zabytkach, specustawy w tym „lex deweloper” Prawo miejscowe- plany zagospodarowania przestrzennego.

Prelegent: mgr inż. Emilia Bylicka-Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Koszt szkolenia 220 złotych netto dla członków Federacji Arborystów Polskich i PTChD z opłaconymi składkami

i 260 złotych netto dla pozostałych osób.

Do wskazanej kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Szkolenie finansowane co najmniej w 70 % ze środków publicznych jest zwolnione z VAT. (art.43 ust.1 pkt.29Ust. o VAT) Informację tę należy napisać na druku zgłoszenia udziału.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego zgłoszenia i przesłanie do biura PTChD w Szczecinie na adres  e-mail poczta@ptchd.org.pl  do dnia 10  października  2018 r. oraz dokonanie wpłaty za udział na konto PTChD w nr PEKAO S.A.

nr 72 1240 5527 1111 0000 5593 0567

Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie przedstawionego terminu

 

Liczba miejsc ograniczona, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy.

 

Termin szkolenia: 19 października  2018r.  - rejestracja uczestników w dniu szkolenia od godz. 9:00.

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Warsztatach Szkoleniowych

 

                                                               Prezes FAP Katarzyna Rokita  

                                                             Prezes PTChD Barbara Stępień

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

WARSZTATY SZKOLENIOWE pn.”Profesjonaliści dla drzew”

 

  900-1000          Rejestracja uczestników

 

1000-1130         Stan wiedzy na temat cięć i zabezpieczeń drzew w ujęciu historycznym w

                       kontekście wiedzy z zakresu fitopatologii i fizjologii roślin”

 

1130-1145         Przerwa kawowa

 

1145-1300          Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach zamieszkałych, przepisy i zasady

                       bezpiecznego wykonywania robót

 

1300-1400          Regulacje prawne w zakresie zarządzania drzewami i terenami zieleni – ustawa  o ochronie przyrody (pielęgnacja drzew a okres ochronny ptaków), o lasach, drogach publicznych, zabytkach, specustawy w tym „lex deweloper” Prawo miejscowe- plany zagospodarowania przestrzennego.

            

1400-1500         Przerwa obiadowa

 

1500-1600          Regulacje prawne w zakresie zarządzania drzewami i terenami zieleni – ustawa o ochronie przyrody  (pielęgnacja drzew a okres ochronny ptaków), o lasach, drogach publicznych, zabytkach, specustawy w tym „lex deweloper”

                       Prawo miejscowe- plany zagospodarowania przestrzennego – c.d

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY NA WARSZTATY SZKOLENIOWE

 Sponsorzy i Partnerzy

© Copyrights