Mapa strony Mapa serwisu
FAP Youtube Język: Polski Angielski Niemiecki

Kim jesteśmy

Federacja Arborystów Polskich to organizacja pozarządowa, która powstała w 2007 roku (zebranie założycielskie 24.11.2007) we Wrocławiu z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym.

 

Prawdziwym przyjacielem jest ten, z którym człowiek zwiąże się liną. 

Antoine de Saint-Exupéry

Webinarium - Wstęp do diagnozowania oraz możliwości i metody ograniczania chorób drzew

Zapraszamy wszystkich członków FAP do udziału w webinarium dr Janusza
Mazurka:
 
“Wstęp do diagnozowania oraz możliwości i metody ograniczania chorób drzew”
 
Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM 15 lipca (środa) w godzinach 17.00
- 19.00. Spotkanie przeznaczone jest dla członków FAP i jest bezpłatne w
przypadku posiadania opłaconej składki członkowskiej za rok 2020. W
przypadku zaległości w składkach, koszt udziału w szkoleniu to 150 zł ;-)
 
Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie do 13 lipca uczestnictwa w
webinarium oraz przesłanie adresu e-mail, na który później zostanie wysłany
link oraz kod do spotkania.
 
W ramach wydarzenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
 
* Podstawowa i rozszerzona diagnostyka chorób drzew, czyli co
arborysta może zdiagnozować samemu, a gdzie i kiedy powinien szukać
specjalistycznej pomocy
 
* Podstawowe zagadnienia związane z diagnostyka fitopatologiczną
chorób drzew
 
* Jak odróżnić choroby drzew od zaburzeń fizjologicznych
 
* Rozpoznawanie i analiza niedoborów składników pokarmowych
 
* Metody i możliwości ograniczania chorób drzew
 
* Bioasekuracja, jako element profilaktyki ochrony przed chorobami
drzew
 
* Przegląd najważniejszych chorób drzew i krzewów oraz zaburzeń
fizjologicznych
 
 
Rezerwujcie czas i do zobaczenia :)
 
Zarząd FAP
 
 
Janusz Mazurek - absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie
uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w specjalności ochrona roślin. Członek
Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz Stowarzyszenia Architektury
Krajobrazu. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni oraz wykładowca na kursach
"Inspektora Nadzoru Prac w Drzewostanie" "Inspektora Nadzoru Terenów
Zieleni" oraz "European Tree Technician". Jest również wykładowcą w zakresie
ochrony i nawożenia winorośli na studiach podyplomowych organizowanych przez
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet
Zielonogórski i Podkarpacką Akademię Wina. W roku 2017 ukazała się jego
książka "Ochrona winorośli". Jest to pierwsza pozycja w Polsce w całości
traktująca o ochronie winorośli. Jest również współautorem pierwszej części
książki "Winorośl i Wino. Wiedza i Praktyka".
 
Od 2009 prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa w ochronie i
nawożeniu roślin ogrodniczych. W ramach swojej działalności opracował wiele
ekspertyz, opinii i raportów w zakresie zdrowotności roślin przygotowywanych
dla Zarządów Zieleni Miejskiej, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin i firm
prywatnych. Pracuje także w Palmiarni w Lubiechowie nadzorowanej przez Zamek
w Książu (w niepełnym wymiarze) oraz kontroluje stan fitosanitarny kolekcji
narodowych w Arboretum w Wojsławicach - filii Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautor opracowania "Profilaktyka ochrony
drzew miejskich przed chorobami. Zalecenia bio-asekuracji" oraz autor
licznych opracowań dotyczących ochrony i nawożenia roślin przygotowywanych
dla czasopism branżowych takich jak "Szkółkarstwo", "Hasło Ogrodnicze"
"Owoce, Warzywa, Kwiaty" i "Zieleń Miejska".
 


Sponsorzy i Partnerzy

© Copyrights