Mapa strony Mapa serwisu
FAP Youtube Język: Polski Angielski Niemiecki

Kim jesteśmy

Federacja Arborystów Polskich to organizacja pozarządowa, która powstała w 2007 roku (zebranie założycielskie 24.11.2007) we Wrocławiu z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym.

 

Prawdziwym przyjacielem jest ten, z którym człowiek zwiąże się liną. 

Antoine de Saint-Exupéry

IX Mistrzostwa Polski we Wspinaczce Drzewnej 23 - 24 maj 2020 r. Pszczyna - Polish Tree Climbing Championchip 2020 Pszczyna

 

Z powodu globalnej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz związanych z nią ograniczeń i zagrożeń, Zarząd Federacji Arborystów Polskich podjął trudną decyzję o odwołaniu tegorocznych Mistrzostw Polski we Wspinaczce Drzewnej, które miały się odbyć 23 i 24 maja 2020 r. w Pszczynie.
Jednocześnie informujemy, że przyszłoroczne zawody planowane są w tym samym miejscu.
Sekretarz Federacji Arborystów Polskich
Michał Adamus
 
We are sorry to inform, that due to the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic and the associated restrictions and threats, the Federation of Polish Arborists Board of Directors has made the difficult decision to cancel this year's Polish Tree Climbing Championship in Pszczyna, originally scheduled
for 23-24 May 2020. At the same time we would like to inform, that next year's event is planned in the same place.
Secretary of the Federation of Polish Arborists
Michał AdamusW imieniu Zarządu i całej Federacji Arborystów Polskich zapraszamy serdecznie na 


IX MISTRZOSTWA POLSKI WE WSPINACZCE DRZEWNEJ 2020,


które odbędą się w dniach  23 - 24 maja na terenie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego.

 

Przed dzień Mistrzostw w dniu 22 maja planowana jest konferencja branżowa.

 

Zapraszam do czynnego udziału jako zawodnicy, wolontariusze, kibice, obserwatorzy jak również do spotkania i dopingowania najlepszych w Polsce zawodników tej dyscypliny. Mistrzostwa te, oprócz wymiaru sportowego są platformą edukacyjną i popularyzującą poszanowanie szeroko pojmowanej przyrody, a w szczególności drzew. Poniżej: formularz zgłoszeniowy zawodnika, wolontariusza oraz oświadczenie, które należy wypełnić, podpisać i przesłać na adres biura:

 

 biuro@fap-arbor.pl,  do 1 maja 2020 roku ;-)

 

                                                                         Z poważniem

 

                                                                   Katarzyna Rokita

                                                    Prezes Federacji Arborystów Polskich


 

On behalf of the Board and the entire Federation of Polish Arborists, we are very pleased to invite you to

 

IX POLISH TREECLIMBING CHAMPIONSHIPS,

 

which will take place from 23 to 24 May 2020 in the Historic Park of Pszczyna.

 

A conference is planned the day before the Championships (May 22).

 

We invite you to actively participate as competitors, volunteers or supporters, as well as to meet the best treeclimbers in Poland. Our Championships, apart from its sporting dimension, are an educational platform that promotes respect for broadly understood nature and trees in particular. Below you can find: the application forms for competitor, volunteer and the statement that should be completed, signed and sent to our office address:

 

                                                biuro@fap-arbor.pl before  1 th May, 2020 ;-)

 

                                                          Sincerely

 

                                              Katarzyna Rokita

                              President of the Federation of Polish Arborists

 

 

 

Coś więcej o Pszczynie, poniżej linki informacyjne:

1. Atrakcje w Pszczynie

2. Zabytkowy Park Pszczyński1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAWODNIKA 

2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WOLONTARIUSZA 

3. OŚWIADCZENIE 

4. VOLUNTEER REGISTRATION FORM POLISH TREE CLIMBING CHAMPIONCHIP 22 -24 MAY 2020, Pszczyna

5. COMPETITOR REGISTRATION FORM POLISH TREE CLIMBING CHAMPIONCHIP 22 - 24 MAY 2020, Pszczyna

6. DECLARATION OF THE POLISH TREE CLIMBING CHAMPIONCHIP PARTICIPANT

7. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONFERENCJĘ BRANŻOWĄ 21.05.2020, Pszczyna

8. Regulamin Mistrzostw

9. Karty sędziowskie: Belayed Speed ClimbAerial Rescue, Ascent Event, ThrowlineWork ClimbMasters Challenge

10. Formularz kontrolny sprzętu:

- formularz 1

- formularz 2

- formularz 3

11. Mapa 

12. HARMONOGRAM MISTRZOSTW POLSKI WE WSPINACZCE DRZEWNEJ Pszczyna 2020

 


Sponsorzy i Partnerzy

© Copyrights